רכישה, הפעלה והארכה

לאחר רכישת חבילה בפעם הראשונה יש לבצע הפעלה ע"י לחיצה על כפתור "הפעלה".
זמן השימוש בחבילה מוגדר מראש בהתאם לחבילה אותה רכשת אך חישוב זמן החבילה מתבצע ממועד הפעלתה בפעם הראשונה ולא ממועד הרכישה כך שניתן לרכוש מספר חבילות מראש ולהפעילן באופן הדרגתי לפי צרכי הלימוד.

בחלק מהחבילות ניתן להאריך את זמן השימוש.
בעת הארכה של זמן השימוש בחבילה, זמן השימוש מתווסף לזמן שנותר.
אם ההארכה בוצעה לחבילה פעילה, היא נשארת במצב "פעיל".
אם ההארכה בוצעה לחבילה במצב "פג תוקף" היא עוברת למצב פעיל באופן מיידי. ניתן להאריך את זמן השימוש עד 3 חודשים מסיום זמן החבילה. במידה ולא בוצעה הארכה במשך שזמן זה, כל המידע בחבילה נמחק לצמיתות.

האם ניתן להקפיא חבילות?

לא ניתן להקפיא חבילות באתר.

איך ניגשים לשאלות?

על מנת לגשת לשאלות יש ליצור מבחן לפי הרכיבים וההגדרות שאתם מעוניינים בהם.
יצירת מבחן מתבצעת דרך דף "יצירת מבחן".

הגדרות המבחן - 

עם זמן - אופציה זו מומלצת למי שמעוניין לפתור שאלות תוך מעקב ורישום זמן. המערכת מחשבת את הזמן המומלץ למבחן לפי מספר השאלות בבחינה שיצרת ובהתאם לזמן המומלץ לשאלה בבחינה האמיתית. פתרון מבחנים עם זמן מאפשר למשתמש לעקוב אחר ניהול הזמן במבחנים בהשאווה להסטוריה של המשתמש עצמו ולשאר המשתמשים.

ללא זמן - אופציה זו מומלצת למי שאינו מעוניין לעקוב אחר ניהול הזמן שלו בזמן פתרון שאלות.

מודרך - אופציה זו מאפשרת למשתמש לפתור את הבחינה בצורה הדרגתית. בסיום כל שאלה, המערכת מבצעת בדיקה של האופציה שסימנת, מתקנת ומציגה הסבר מפורט. ניתן לבחור באופציה זו גם בשילוב ניהול זמן.

לא מודרך - אופציה זו מאפשרת למשתמש לפתור מבחן בצורה רציפה ולבדוק את תשובתיו בסוף המבחן בלבד. ניתן לבחור אופציה זו עם או בלי רישום זמן.


הגדרת השאלות -

כל השאלות - כלל השאלות הקיימות בחבילה

שאלות לא פתורות - שאלות שלא פתרת בלבד

שאלות שגויות - שאלות שפתרת בצורה שגויה בפעם האחרונה שנתקלת בהן

שאלות מסומנות - שאלת שבחרת לסמן באופן אקטיבי


רמת קושי -

הגדרת רמת הקושי של שאלה נקבעת באופן אוטומטי ע"י המערכת לפי אחוז המשתמשים שענו נכון על השאלה בפעם הראשונה שנתקלו בה.

שאלה קלה - הינה שאלה שיותר ש-80% או יותר מהמשתמשים ענו עליה בצורה נכונה

שאלה בינונית - הינה שאלה שאחוז המשתמשים שענו עליה נכון נע בין 40% ל- 79%

שאלה קשה - הינה שאלה שפחות מ- 40% מהמשתמשים ענו עליה בצורה נכונה


מאגר השאלות -

ניתן לבחור שאלות מהמאגר הקיים בחבילה לפי מחלקות ראשיות, מחלקות משניות או מילות מפתח. מספר השאלות המעודכן שעונה על בחירתך יופיע בצד ימין במקום המיועד לכך.

סקירת מבחנים ושאלות

המערכת מאפשרת סקירה של המבחנים שיצרת והשאלות שפתרת.

בסקירת מבחנים ניתן לצפות בכל המבחנים שיצרת, לסנן לפי תאריך היצירה, להמשיך מבחנים שיצרת אך טרם סיימת, לבצע אנליזה של הביצועים שלך במבחן מסויים, לסנן לפי חתכים שונים, לשתף מבחן, להציג פתרון מלא ולסקור לפי שאלות ספציפיות במבחן.

בסקירת השאלות ניתן לסקור את כלל השאלות שפתרת, לסנן לפי חתכים שונים, להציג פתרון ולשתף עם משתמשים אחרים.

סטטיסטיקה

כל הסטטיסטיקה באתר מתייחסת לשאלות במבחנים שסיימת בלבד! מבחן שיצרת אך טרם סיימת לא יכנס בחישובים הסטטסטים.

סיכום - דף הסיכום מציג את סיכום הבצועים של המשתמש בחבילה בצורה מספרית וגרפית. סיכום הבצועים של המשתמש מתעדכן באופן שוטף. שים לב, ניתן לחשב ולהציג אחוזון רק לאחר שפתרת 50 שאלות בחבילה.

אנזליה - דף האנליזה מאפשר למשתמש לזהות ולעקוב אחר נקודות החולשה והחוזק לפי חתכים שונים.

התקדמות - הגרפים של ההתקדמות מציגים את סיכום הביצועים של המשתמש במבחנים שונים לאורך זמן, הן באחוז ההצלחה במבחנים ספציפים והן באחוזון שמשקף את ההתקדמות הכללית ביחס לשאר המשתמשים בחבילה.

ניהול זמן - הגרפים של ניהול זמן מציגים את ממוצע הזמן הכללי של המשתמש בפתרון שאלות ואת גרף ניהול הזמן המסכם לאורך זמן לפי מבחנים.

שיתוף מבחנים ושאלות

אופציה זו מיועדת ללימוד בקבוצה.
ניתן לשתף מבחן או שאלה בכל עת על ידי לחיצה על "שתף", והכנסת מספר כתובת המייל לצורך שיתוף.
המשתמשת שאיתה שיתפת את המבחן תקבל התראה על כך (לחיצה על פעמון) ותצטרך להסכים לשיתוף.
שימו לב, משתמש שבוחר לשתף מבחן מסויים מכתיב בכך את הגדרות הבחינה (זמן ופתרון) ואת סדר הופעת השאלות באותו מבחן. 

הערות ומשוב לשאלה

הערות לשאלות - ההערות הינן לשימוש אישי ויחודי עבור כל שאלה במערכת. ניתן לסנן שאלות לפי הערות שהכנסת דרך סקירת השאלות.

משוב לשאלות - המשוב הוא יחודי לכל שאלה ונשלח באופן אוטומטי לצוות המקצועי באתר. משוב ענייני יתקבל בברכה ויבדק על ידי צוות המחברים!

איפוס חבילה

ניתן לאפס חבילה רק לאחר חלוף פרק הזמן שנקבע מראש במערכת עבור אותה חבילה.

איפוס חבילה משמעותו מחיקת כלל ההסטוריה של המשתמש לרבות הסטטיסטקות האישיות. לא ניתן לשחזר מידע זה לאחר מחיקתו.