פסיכיאטריה 250ש''ח
תפריטים ראשיים - מבחני גמר 983 שאלות תוקף: 4 חודשים (אלא אם נרכש מנוי שנתי) ספריה רפואית

החבילה בפסיכיאטריה מכילה שחזורים מהשנים 2012-2018. 
תוקף החבילה: 4 חודשים (אלא אם נרכש מנוי שנתי)