כל התשובות נכתבו ע"י רופאים מתחום: הכירורגיה הכללית, האורתופדיה, האורולוגיה, וכלי דם עם רפרנס מהגרסה המלאה של ספר הלימוד לכירורגיה סביסטון וספר הלימוד לאורתופדיה אפלי.

לציין שעקב האיכות הירודה של השחזורים ביצענו שינויים בחלק מהשאלות.
לחלק מהשאלות לא נמצא רפרנס ברור מספרי הלימוד הדרושים לבחינה למרות שהתשובות היו ברורות לרופאים ויש להן סימוכין בספרות.