בנק השאלות מכיל מבחנים מהשנים 2012 ועד 2017.
בחודשים הקרובים צפוי לעלות לאתר מבחן המבוסס על 2018.