מבחן שלב א' ברפואה פנימית מכיל כ- 160 שאלות רבות ברירה. לכל שאלה תשובה אחת בלבד. השאלות מבוססות על מקצועות האב ברפואה פנימית ומבוססות על ספר הלימוד הריסון מהדורה 20.

השאלות כתובות בשפה העברית תוך שימוש במושגים מקצועיים בעברית ובאנגלית. בחלק מהשאלות מצורפות בדיקות מעבדה, תרשימי א.ק.ג.,הדמיה, משטחי דם וכדומה.

בנק השאלות להכנה לשלב א' ברפואה פנימית מכיל כ- 1500 שאלות רבות ברירה בסגנון השאלות שמופיעות בבחינה.

כל התשובות לשאלות נכתבו ע"י רופאים מומחים ברפואה פנימית עם רפרנס מספר הלימוד.

תוקף החבילה: 4 חודשים (120 יום). 

בהצלחה!