מועד אחרון לרכישת מנויים שנתיים הוארך עד ל- 15.5.2020

לתשומת לבכם, קיים קוד הנחה לרכישת מנויים משולבים לתקופות קצרות יותר. לפרטים יש לפנות לועדי כיתות.