להפקת קודים לרכישה קבוצתית לסטודנטים הניגשים למבחני הרישוי (בוגרי חו"ל) יש לפנות אלינו בצורה מסודרת במייל.