הארכת תוקף מחירון מנוי שנתי של חבילות שלב א' עד 31.03.20.

לתשומת לבכם, לאחר מועד זה ועד עליית האתר החדש לא תתאפשר רכישת מנוי שנתי.


 

*** לצורך רכישת מנוי שנתי לשלב א' יש לפנות אלינו במייל.