בנק השאלות בפסיכיאטריה מכיל שאלות המבוססות על שחזורים מהשנים האחרונות של מבחני הגמר של בוגרי הארץ. לכל שאלה תשובה מפורטת ורפרנס מספר הלימוד. 

צוות המחברים מורכב מאנשי מקצוע - מומחים בפסיכיאטריה או מתמחים לקראת סיום התמחותם.