המאגר מבוסס כעת על שחזורים מהשנים האחרונות 2011-2018.
מבחן המבוסס על שחזור 2019 יעלה לאתר כחודש לפני הבחינה.
לכל שאלה פתרון מפורט המבוסס על ספר הלימוד.

הודעות לסטודנטים לאור שינוי ספר הלימוד:

  • עדכון השאלות לפי בקמן הסתיים.
  • בחלק מהשאלות נדרשנו לבצע שינויים על מנת להתאים אותן לספר החדש.
  • לחלק נוסף לא נמצאו תשובות בספר הלימוד החדש ולכן העברנו אותן לתיקיה "לא בבקמן".
  • לתשומת לבכם, קיימים נושאים בסילבוס החדש (בעיקר בנושא פוריות) שלא מופיעים בספר הלימוד בקמן. למעוניינים, ניתן למצוא שאלות בנושאים אלו בתיקייה "לא בבקמן".

לאור חלוקה מעט שונה בספר הלימוד החדש, יתכנו שינויים בקטגוריות ושיוך השאלות.