המבחן בכירורגיה לבוגרי הפקולטות לרפואה בארץ כולל כ- 150 שאלות רבות ברירה. 

השאלות כתובות בשפה העברית תוך שימוש במושגים מקצועיים בעברית ובאנגלית. בחלק מהשאלות מצורפות בדיקות מעבדה, בדיקות הדמיה, תצלומים מבדיקה גופנית, תצלומים ממכשור ומחדר ניתוח.