המבחן בכירורגיה לבוגרי הפקולטות לרפואה בארץ כולל כ- 160-180 שאלות רבות ברירה. ספרי הלימוד הנדרשים הם SABISTON לכירורגיה ו- APLEY לאורתופדיה.

השאלות כתובות בשפה העברית תוך שימוש במושגים מקצועיים בעברית ובאנגלית. בחלק מהשאלות מצורפות בדיקות מעבדה, בדיקות הדמיה, תצלומים מבדיקה גופנית, תצלומים ממכשור ומחדר ניתוח.