המבחן לרפואת ילדים לבוגרי הפקולטות לרפואה בארץ כולל כ- 120 שאלות מרובות תשובות.

השאלות כתובות בשפה העברית תוך שימוש במושגים מקצועיים בעברית ובאנגלית. בחלק מהשאלות מצורפות בדיקות מעבדה, תרשימי א.ק.ג.,הדמיה, משטחי דם וכדומה.