המבחן לרפואת ילדים לבוגרי הפקולטות לרפואה בארץ כולל כ- 150 שאלות מרובות תשובות. השאלות מבוססות על ספר הלימוד נלסון מהדורה 20.

השאלות כתובות בשפה העברית תוך שימוש במושגים מקצועיים בעברית ובאנגלית. בחלק מהשאלות מצורפות בדיקות מעבדה, תרשימי א.ק.ג.,הדמיה, משטחי דם וכדומה.