המבחן לרפואה פנימית לבוגרי הפקולטות לרפואה בארץ כולל כ- 150 שאלות מרובות תשובות. הזמן המוקצב למבחן הוא כשעתיים וחצי. השאלות מבוססות על מקצועות האב ברפואה פנימית ומבוססות על ספר הלימוד הריסון מהדורה 20.

רוב השאלות באתר עברו עדכון להריסון 20. אנו צופים לסיים לעדכן את כל השאלות עד סוף חודש מרץ.

השאלות כתובות בשפה העברית תוך שימוש במושגים מקצועיים בעברית ובאנגלית. בחלק מהשאלות מצורפות בדיקות מעבדה, תרשימי א.ק.ג.,הדמיה, משטחי דם וכדומה.