המבחן לרפואה פנימית לבוגרי הפקולטות לרפואה בארץ כולל כ- 120 שאלות בסגנון אמריקאי. השאלות מבוססות על מקצועות האב ברפואה פנימית ועל ספר הלימוד הריסון מהדורה 20.

השאלות כתובות בשפה העברית תוך שימוש במושגים מקצועיים בעברית ובאנגלית. בחלק מהשאלות מצורפות בדיקות מעבדה, תרשימי א.ק.ג.,הדמיה, משטחי דם וכדומה.