מומלץ לפתור שאלות במקביל לקריאת החומר על מנת להתאים את אופי הלימוד ואת הדגשים לסגנון השאלות.

ספר הלימוד המקובל הוא הריסון. הספר מציג ידע תאוריטי ברמה גבוהה אך אנו ממליצים לכם בחום לקרוא מהספר לפחות את הקטעים הרלוונטים לשאלות (לפי הרפרנס באתר).

מערכת Medexams מאפשרת לימוד אישי ולימוד בקבוצות ע"י שיתוף מבחנים ושאלות, פתרון שאלות לפי נושאים, ופילוח סטטיסטי מלא לצורך זיהוי הנושאים שיש לשפר.