על המבחן


The Government Licensing Examination in General Medicine (also known as Israeli Medical Licensing Exam-IMLE) is held twice a year: in the winter and in the summer. 

The IMLE contains 210 questions covering the 5 main fields in medicine: Internal, Surgery, Pediatrics, Obstetrics & Gynecology and Psychiatry.

The upcoming exam dates: 

24.06.2021

03.11.2021

IMLE באנגלית

The IMLE Package contains questions similar to those found in the Israeli Medical Licensing Exam (IMLE).

Most of the questions in this package have been translated from our Hebrew Qbank originally designed for the Israeli Final Exams conducted in Hebrew in Israeli faculties.

NEW! Medexams is also presenting IMLE reconstructions with detailed answers from 10.2019 exam forward.

Each question in the Qbank is followed by a detailed answer based on the relevent textbooks required for the exam.

All questions and answers in this Qbank appear in English.

2295 שאלות
4 חודשים
290 / 122 ימים

בתשלום חד פעמי

  • הארכה החל מ ₪250 ל 122 ימים
12 חודשים
565 / 365 ימים

בתשלום חד פעמי

  • הארכה החל מ ₪250 ל 122 ימים