על המבחן


מבחן שלב א' ברפואת משפחה מכיל כ- 150 שאלות רבות ברירה. לכל שאלה תשובה אחת בלבד. 

השאלות מבוססות על מקצועות האב ברפואת שמפחה ומבוססות על ספר הלימוד גורול ברפואת משפחה, ספר הלימוד נלסון ברפואת ילדים ומאמרים נבחרים.

השאלות כתובות בשפה העברית תוך שימוש במושגים מקצועיים בעברית ובאנגלית. בחלק מהשאלות מצורפות בדיקות מעבדה, תרשימי א.ק.ג.,הדמיה, צילומי ממצאים בבדיקה גופנית וכדומה. 

שלב א'- רפואת משפחה

בנק השאלות להכנה לשלב א' ברפואת משפחה מכיל שאלות תרגול ושאלות המבוססות על שחזורים ממבחנים קודמים. לכל שאלה יש רפרנס מספרי הלימוד הנדרשים לבחינה: נלסון מהדורה 21 וגורול מהדורה 8.

כל השאלות והתשובות נכתבו ונערכו ע"י מומחים ברפואת משפחה.

1679 שאלות
מפת חום
12 חודשים
980 / 365 ימים

בתשלום חד פעמי

  • הארכה החל מ ₪200 ל 62 ימים