על המבחן


בנק השאלות להכנה לשלב א' ברפואת משפחה מכיל שאלות תרגול שנבחרו בקפידה לצורך הכנה לבחינת שלב א' בהתאם לסילבוס המעודכן של הבחינה. לכל שאלה יש רפרנס מספרי הלימוד הנדרשים לבחינה: נלסון מהדורה 20 וגורול מהדורה 7. כל השאלות והתשובות נכתבו ונערכו ע"י מומחים ברפואת משפחה. בנק השאלות מכיל כעת מעל 1200 שאלות המבוססות על שאלות תרגול ושחזורים מהשנים האחרונות. בהצלחה! תוקף החבילה: 120 ימים.

שלב א'- רפואת משפחה

בנק השאלות להכנה לשלב א' ברפואת משפחה מכיל שאלות תרגול ושאלות המבוססות על שחזורים ממבחנים קודמים. לכל שאלה יש רפרנס מספרי הלימוד הנדרשים לבחינה: נלסון מהדורה 21 וגורול מהדורה 7.

כל השאלות והתשובות נכתבו ונערכו ע"י מומחים ברפואת משפחה.

1382 שאלות
12 חודשים
950 / 365 ימים

בתשלום חד פעמי

  • הארכה החל מ ₪200 ל 62 ימים