על המבחן


בנק השאלות להכנה לשלב א' ברפואת ילדים מבוסס על שחזורים קודמים של מבחני שלב א' ברפואת ילדים. השאלות והתשובות נכתבו ונערכו על ידי מומחים ברפואת ילדים ולפי הסילבוס העדכני של הבחינה. לכל שאלה רפרנס רלוונטי מספר הלימוד נלסון מהדורה 21. 

שלב א' - ילדים

בנק השאלות ברפואת ילדים מכיל כעת שאלות המבוססות על שחזורים מהשנים 2015 עד 2020.

כל התכנים בבנק השאלות נכתבו ונערכו ע"י מומחים ברפואת ילדים.

רפרנסים מספר הלימוד: נלסון 21.

862 שאלות
4 חודשים
580 / 122 ימים

בתשלום חד פעמי

  • הארכה החל מ ₪200 ל 60 ימים
12 חודשים
980 / 365 ימים

בתשלום חד פעמי

  • הארכה החל מ ₪200 ל 60 ימים

משולבת שלב א' + גמר בילדים

שילוב זה כולל שתי חבילות: (1) חבילת שלב א' ברפואת ילדים + (2) חבילת מבחן הגמר בילדים

4 חודשים
820

בתשלום חד פעמי

  • שלב א' - ילדים / 122 ימים
  • מבחן גמר - ילדים / 122 ימים
4 ח' + 12 ח'
1150

בתשלום חד פעמי

  • שלב א' - ילדים / 122 ימים
  • מבחן גמר - ילדים / 365 ימים
  • זמין מ 03/07/2021
  • זמין עד 30/08/2021