על המבחן


בנק השאלות להכנה לשלב א' ברפואת ילדים מבוסס על שחזורים קודמים של מבחני שלב א' ברפואת ילדים. השאלות והתשובות נכתבו ונערכו על ידי מומחים ברפואת ילדים ולפי הסילבוס העדכני של הבחינה. לכל שאלה רפרנס רלוונטי מספר הלימוד נלסון מהדורה 21. 

שלב א' - ילדים

בנק השאלות ברפואת ילדים מכיל כעת שאלות המבוססות על שחזורים מהשנים 2015 עד 2019.

כל התכנים בבנק השאלות נכתבו ונערכו ע"י מומחים ברפואת ילדים.

רפרנסים מספר הלימוד: נלסון 21.

731 שאלות
4 חודשים
500 / 122 ימים

בתשלום חד פעמי

  • הארכה החל מ ₪200 ל 60 ימים