על המבחן


מבחן שלב א' ברפואה פנימית מכיל כ- 150 שאלות רבות ברירה. לכל שאלה תשובה אחת בלבד. 

השאלות מבוססות על מקצועות האב ברפואה פנימית ומבוססות על ספר הלימוד הריסון מהדורה 20. 

השאלות כתובות בשפה העברית תוך שימוש במושגים מקצועיים בעברית ובאנגלית. בחלק מהשאלות מצורפות בדיקות מעבדה, תרשימי א.ק.ג.,הדמיה, משטחי דם וכדומה. 

בנק השאלות להכנה לשלב א' ברפואה פנימית מכיל כ- 1500 שאלות רבות ברירה בסגנון השאלות שמופיעות בבחינה. כל התשובות לשאלות נכתבו ע"י רופאים מומחים ברפואה פנימית עם רפרנס מספר הלימוד.

שלב א' - פנימית

החבילה להכנה לשלב א' ברפואה פנימית מכילה שאלות תרגול ושאלות מתכונת המבוססות על שחזורים של מבחנים קודמים.

כל התשובות לשאלות נכתבו ע"י רופאים מומחים ברפואה פנימית עם רפרנס מספר הלימוד - הריסון 20.
 

1771 שאלות
ספריה רפואית
מפת חום
12 חודשים
1150 / 365 ימים

בתשלום חד פעמי

  • הארכה החל מ ₪250 ל 61 ימים