על המבחן


המבחן כולל כ- 120 שאלות בסגנון אמריקאי. השאלות מבוססות על מקצועות האב ברפואה פנימית ועל ספר הלימוד הריסון.
השאלות כתובות בשפה העברית תוך שימוש במושגים מקצועיים בעברית ובאנגלית. בחלק מהשאלות מצורפות בדיקות מעבדה, תרשימי א.ק.ג.,הדמיה, משטחי דם וכדומה.

שנה ו' - פנימית

חבילת רפואה פנימית לשנה ו' כוללת בשלב זה כ- 1700 שאלות בסגנון בחינת הגמר.

השאלות בחבילה מבוססות על שחזורים של מבחני גמר מהשנים 2010-2019, ומבחני מתכונת נבחרים. הפתרונות נכתבו על ידי רופאים מתחום הרפואה הפנימית לפי דרישות הבחינה עם רפרנס מספר הלימוד הריסון מהדורה 20.

1716 שאלות
ספריה רפואית
12 חודשים
680 / 365 ימים

בתשלום חד פעמי

  • הארכה החל מ ₪100 ל 62 ימים

פנימית/ילדים/כירורגיה

רכישה משולבת זו כוללת שלוש חבילות ממאגרי השאלות של מבחני הגמר בפנימית, ילדים וכירורגיה.

3 חודשים
700

בתשלום חד פעמי

  • שנה ו' - פנימית / 92 ימים
  • שנה ו' - ילדים / 92 ימים
  • שנה ו' - כירורגיה / 92 ימים

פנימית/ילדים

שילוב של פנימית ל -3 חודשים וילדים ל- 3 חודשים.

3 חודשים
540

בתשלום חד פעמי

  • שנה ו' - פנימית / 92 ימים
  • שנה ו' - ילדים / 92 ימים
  • זמין מ 3/15/2021
  • זמין עד 5/30/2021