על המבחן


המבחן כולל כ- 120 שאלות בסגנון אמריקאי. השאלות מבוססות על מקצועות האב ברפואה פנימית ועל ספר הלימוד הריסון.
השאלות כתובות בשפה העברית תוך שימוש במושגים מקצועיים בעברית ובאנגלית. בחלק מהשאלות מצורפות בדיקות מעבדה, תרשימי א.ק.ג.,הדמיה, משטחי דם וכדומה.

מבחן גמר - פנימית

חבילת רפואה פנימית כוללת בשלב זה מעל 1800 שאלות בסגנון בחינת הגמר.

השאלות בחבילה מבוססות על שחזורים של מבחני גמר מהשנים 2010-2020, ומבחני מתכונת נבחרים. הפתרונות נכתבו על ידי רופאים מתחום הרפואה הפנימית לפי דרישות הבחינה עם רפרנס מספר הלימוד הריסון מהדורה 20.

1948 שאלות
ספריה רפואית
מפת חום
12 חודשים
650 / 365 ימים

בתשלום חד פעמי

  • הארכה החל מ ₪120 ל 62 ימים

פנימית/ילדים/כירורגיה

רכישה משולבת זו כוללת שלוש חבילות ממאגרי השאלות של מבחני הגמר בפנימית, ילדים וכירורגיה.

3 חודשים
700

בתשלום חד פעמי

  • מבחן גמר - פנימית / 92 ימים
  • מבחן גמר - ילדים / 92 ימים
  • מבחן גמר - כירורגיה / 92 ימים