על המבחן


מבחן שלב א' בפסיכיאטריה מכיל כ- 150 שאלות רבות ברירה. לכל שאלה תשובה אחת בלבד. 

רוב השאלות מבוססות על ספר הלימוד סינופסיס מהדורה 11.

השאלות כתובות בשפה העברית תוך שימוש במושגים מקצועיים בעברית ובאנגלית.