על המבחן


מבחן שלב א' בפסיכיאטריה מכיל כ- 150 שאלות רבות ברירה. לכל שאלה תשובה אחת בלבד. 

רוב השאלות מבוססות על ספר הלימוד סינופסיס מהדורה 11.

השאלות כתובות בשפה העברית תוך שימוש במושגים מקצועיים בעברית ובאנגלית.

שלב א' - פסיכיאטריה

פיילוט בנק השאלות להכנה לשלב א' בפסיכיאטריה מכיל שאלות המבוססות על שחזורים מהשנים 2018-2020 בלבד. לכל שאלה יש רפרנס מחומר הלימוד הנדרש לבחינה: סינופסיס מהדורה 11 ו- DSM-V.

425 שאלות
ספריה רפואית
מפת חום
חודשיים
200 / 62 ימים

בתשלום חד פעמי

משולבת: שלב א' + מבחני גמר

רכישה זו מכילה 2 חבילות: שלב א' + מבחני גמר כל אחת לחודשיים.

חודשיים
400

בתשלום חד פעמי

  • שלב א' - פסיכיאטריה / 62 ימים
  • מבחן גמר - פסיכיאטריה / 62 ימים