על המבחן


בחינת הרישוי הממשלתית בסיעוד נערכת בשני מועדים בשנה (אפריל וספטמבר) ומכילה 180 שאלות בסגנון אמריקאי בשני חלקים.

השאלות עוסקות בידע, הבנה ויכולת יישום של ידע הקשור למצבים קליניים, בנושאים המשקפים את העשייה המקצועית של האח/ות המוסמכ/ת במצבים אקוטיים וכרוניים, לרבות מניעה, אומדן, התערבות והדרכה.

מבחן הרישוי בסיעוד

בנק השאלות להכנה למבחן הרישוי הממשלתי בסיעוד מכיל כעת מעל 1300 שאלות. כל השאלות מבוססות על שחזורים 2016-2020 ולכן משקפות את הבחינה בצורה טובה. מבחני 2021 יעלו לאתר בקרוב.

לכל שאלה פתרון מפורט ורפרנס מספרי הלימוד המחייבים לבחינה.

ועדי הכיתות מוזמנים לפנות אלינו לקבלת קוד הנחה לרכישה קבוצתית. את הפניה יש לבצע דרך "צור קשר".
 

1557 שאלות
4 חודשים
190 / 122 ימים

בתשלום חד פעמי