על המבחן


בחינת הרישוי הממשלתית בסיעוד נערכת בשני מועדים בשנה (אפריל וספטמבר) ומכילה 180 שאלות בסגנון אמריקאי בשני חלקים.

השאלות עוסקות בידע, הבנה ויכולת יישום של ידע הקשור למצבים קליניים, בנושאים המשקפים את  העשייה המקצועית של האח/ות המוסמכ/ת במצבים אקוטיים וכרוניים, לרבות מניעה, אומדן, התערבות והדרכה.

בנק שאלות בסיעוד - ממשלתי

בנק השאלות להכנה למבחן הרישוי הממשלתי בסיעוד מכיל כעת מעל 1300 שאלות. כל השאלות מבוססות על שחזורים החל ממועד 4.2016 ולכן משקפות את הבחינה בצורה טובה.

לכל שאלה פתרון מפורט ורפרנס מספרי הלימוד המחייבים לבחינה. הכנו עבורכם חבילת התנסות!

ועדי הכיתות מוזמנים לפנות אלינו לקבלת קוד הנחה לרכישה קבוצתית. את הפניה יש לבצע דרך "צור קשר".
 

1366 שאלות
4 חודשים
165 / 122 ימים

בתשלום חד פעמי