על המבחן


בחינת הרישוי הממשלתית בסיעוד נערכת בשני מועדים בשנה (אפריל וספטמבר) ומכילה 180 שאלות בסגנון אמריקאי בשני חלקים.

השאלות עוסקות בידע, הבנה ויכולת יישום של ידע הקשור למצבים קליניים, בנושאים המשקפים את  העשייה המקצועית של האח/ות המוסמכ/ת במצבים אקוטיים וכרוניים, לרבות מניעה, אומדן, התערבות והדרכה.