בחירת תוכנית

4 חודשים
250 / 122 ימים

בתשלום חד פעמי

6 חודשים
380 / 183 ימים

בתשלום חד פעמי

שנה
550 / 365 ימים

בתשלום חד פעמי