בחירת תוכנית

2 חודשים
200 / 60 ימים

בתשלום חד פעמי

4 חודשים
280 / 122 ימים

בתשלום חד פעמי

6 חודשים
380 / 183 ימים

בתשלום חד פעמי

12 חודשים
580 / 365 ימים

בתשלום חד פעמי