בחירת תוכנית

חודשיים
250 / 61 ימים

בתשלום חד פעמי

4 חודשים
480 / 122 ימים

בתשלום חד פעמי

6 חודשים
730 / 183 ימים

בתשלום חד פעמי

12 חודשים
1100 / 365 ימים

בתשלום חד פעמי