שנה ו' - פנימית 280ש''ח
תפריטים ראשיים - מבחני גמר 1612 שאלות תוקף: 3 חודשים (אלא אם נרכש מנוי שנתי) ספריה רפואית

חבילת רפואה פנימית לשנה ו' כוללת בשלב זה כ- 1600 שאלות בסגנון בחינת הגמר.

השאלות בחבילה מבוססות על שחזורים של מבחני גמר מהשנים 2010-2018, ומבחני מתכונת נבחרים. הפתרונות נכתבו על ידי רופאים מתחום הרפואה הפנימית לפי דרישות הבחינה עם רפרנס מספר הלימוד הריסון מהדורה 20.
תוקף החבילה: 3 חודשים (אלא אם נרכש מנוי מיוחד).

חבילת התנסות - שנה ו' - פנימית 0ש''ח
תפריטים ראשיים - מבחני גמר 30 שאלות תוקף: שבועיים ספריה רפואית

חבילת ההתנסות ברפואה פנימית כוללת מספר מצומצם של שאלות ושל קטגוריות מתוך המאגר השלם הקיים בחבילה המלאה.

לתשומת לבכם, חישובים סטטיסטים השוואתיים הנגזרים מחישוב אחוזון אינם זמינים בחבילה זו עקב מספר השאלות הקטן יחסית בחבילת ההתנסות.