בחירת תוכנית

חודשיים
120 / 62 ימים

בתשלום חד פעמי

חצי שנה
320 / 183 ימים

בתשלום חד פעמי

שנה
590 / 365 ימים

בתשלום חד פעמי