בחירת תוכנית

חודשיים
120 / 62 ימים

בתשלום חד פעמי

חצי שנה
320 / 182 ימים

בתשלום חד פעמי

12 חודשים
590 / 365 ימים

בתשלום חד פעמי