שנה ו' - פנימית

חבילת רפואה פנימית לשנה ו' כוללת בשלב זה כ- 1600 שאלות בסגנון בחינת הגמר.

השאלות בחבילה מבוססות על שחזורים של מבחני גמר מהשנים 2010-2018, ומבחני מתכונת נבחרים. הפתרונות נכתבו על ידי רופאים מתחום הרפואה הפנימית לפי דרישות הבחינה עם רפרנס מספר הלימוד הריסון מהדורה 20.
תוקף החבילה: 3 חודשים (אלא אם נרכש מנוי מיוחד).

280ש''ח
מבחני גמר - רפואה פנימית 1612 שאלות תוקף: 3 חודשים (אלא אם נרכש מנוי מיוחד) ספריה רפואית
שנה ו' - ילדים

החבילה לרפואת ילדים מכילה מעל 1000 שאלות בסגנון מבחן הגמר.
כל התשובות נכתבו ע"י מומחים ומתמחים ברפואת ילדים עם רפרנס מהגרסה המלאה של ספר הלימוד נלסון 20 ונלסון המקוצר (נלסונון) 8.

תוקף החבילה: 3 חודשים (אלא אם נרכש מנוי מיוחד).

280ש''ח
מבחני גמר - רפואת ילדים 1197 שאלות תוקף: 3 חודשים (אלא אם נרכש מנוי מיוחד)
שנה ו' - כירורגיה

החבילה בכירורגיה מכילה שאלות בסגנון בחינת הגמר.

כל התשובות נכתבו ע"י רופאים מתחום: הכירורגיה הכללית, האורתופדיה, האורולוגיה, וכלי דם עם רפרנס מהגרסה המלאה של ספר הלימוד לכירורגיה סביסטון וספר הלימוד לאורתופדיה אפלי. 

החבילה היא ל- 3 חודשים אלא אם נרכש מנוי מיוחד.

210ש''ח
מבחני גמר - כירורגיה 1256 שאלות תוקף: 3 חודשים (אלא אם נרכש מנוי מיוחד)
רפואת נשים

המאגר מבוסס כעת על שחזורים מהשנים האחרונות 2011-2018. לכל שאלה רפרנס מספר הלימוד לנגה מהדורה 11.
תוקף החבילה: 4 חודשים (אלא אם נרכש מנוי מיוחד).

235ש''ח
מבחני גמר - רפואת נשים 1125 שאלות תוקף: 4 חודשים
פסיכיאטריה

החבילה בפסיכיאטריה מכילה כעת שחזורים מהשנים 2012-2017. 
מבחן 2018 יעלה לאתר בחודשים הקרובים.
תוקף החבילה: 4 חודשים (אלא אם נרכש מנוי מיוחד).

235ש''ח
מבחני גמר - פסיכיאטריה 831 שאלות תוקף: 4 חודשים ספריה רפואית