שנה ו' - פנימית

חבילת רפואה פנימית לשנה ו' כוללת בשלב זה כ- 1600 שאלות בסגנון בחינת הגמר.

השאלות בחבילה מבוססות על שחזורים של מבחני גמר מהשנים 2010-2018, ומבחני מתכונת נבחרים. הפתרונות נכתבו על ידי רופאים מתחום הרפואה הפנימית לפי דרישות הבחינה עם רפרנס מספר הלימוד הריסון מהדורה 20.
תוקף החבילה: 3 חודשים (אלא אם נרכש מנוי מיוחד).

280ש''ח
מבחני גמר - רפואה פנימית 1612 שאלות תוקף: 3 חודשים (אלא אם נרכש מנוי שנתי) ספריה רפואית
חבילת התנסות - שנה ו' - פנימית

חבילת ההתנסות ברפואה פנימית כוללת מספר מצומצם של שאלות ושל קטגוריות מתוך המאגר השלם הקיים בחבילה המלאה.

לתשומת לבכם, חישובים סטטיסטים השוואתיים הנגזרים מחישוב אחוזון אינם זמינים בחבילה זו עקב מספר השאלות הקטן יחסית בחבילת ההתנסות.

0ש''ח
מבחני גמר - רפואה פנימית 30 שאלות תוקף: 7 ימים ספריה רפואית
שנה ו' - ילדים

החבילה לרפואת ילדים מכילה מעל 1000 שאלות בסגנון מבחן הגמר.
כל התשובות נכתבו ע"י מומחים ומתמחים ברפואת ילדים עם רפרנס מהגרסה המלאה של ספר הלימוד נלסון 21.

תוקף החבילה: 3 חודשים (אלא אם נרכש מנוי מיוחד).

280ש''ח
מבחני גמר - רפואת ילדים 1188 שאלות תוקף: 3 חודשים (אלא אם נרכש מנוי שנתי)
שנה ד' - ילדים

חבילת תרגול בילדים המיועדת לשנה ד'.

תוקף החבילה: חודשיים (61 ימים).

מועד אחרון לרכישת החבילה: 10.7.20.

רפרנסים לשאלות: נלסון מהדורה 21.

החבילה מיועדת לסטודנטים לרפואה שנה ד' בפקולטה לרפואה בבן גוריון בלבד.

150ש''ח
מבחני גמר - רפואת ילדים 1188 שאלות תוקף: 61 ימים
שנה ו' - כירורגיה

החבילה בכירורגיה מכילה שאלות בסגנון בחינת הגמר.

כל התשובות נכתבו ע"י רופאים מתחום: הכירורגיה הכללית, האורתופדיה, האורולוגיה, וכלי דם עם רפרנס מהגרסה המלאה של ספר הלימוד לכירורגיה סביסטון וספר הלימוד לאורתופדיה אפלי. 

החבילה היא ל- 3 חודשים אלא אם נרכש מנוי מיוחד.

210ש''ח
מבחני גמר - כירורגיה 1256 שאלות תוקף: 3 חודשים (אלא אם נרכש מנוי שנתי)
רפואת נשים

המאגר מבוסס כעת על שחזורים מהשנים האחרונות 2011-2018. לכל שאלה רפרנס מספר הלימוד לנגה מהדורה 11.
תוקף החבילה: 4 חודשים (אלא אם נרכש מנוי שנתי).

עדכון החבילה לפי ספר הלימוד החדש BECKMANN מתבצע בימים אלה וצפוי לארוך מספר חודשים. 

250ש''ח
מבחני גמר - רפואת נשים 1125 שאלות תוקף: 4 חודשים (אלא אם נרכש מנוי שנתי)
פסיכיאטריה

החבילה בפסיכיאטריה מכילה שחזורים מהשנים 2012-2018. 
תוקף החבילה: 4 חודשים (אלא אם נרכש מנוי שנתי)

250ש''ח
מבחני גמר - פסיכיאטריה 983 שאלות תוקף: 4 חודשים (אלא אם נרכש מנוי שנתי) ספריה רפואית