שנה ו' - פנימית

חבילת רפואה פנימית לשנה ו' כוללת בשלב זה כ- 1600 שאלות בסגנון בחינת הגמר.

השאלות בחבילה מבוססות על שחזורים של מבחני גמר מהשנים 2010-2018, ומבחני מתכונת נבחרים. הפתרונות נכתבו על ידי רופאים מתחום הרפואה הפנימית לפי דרישות הבחינה עם רפרנס מספר הלימוד הריסון מהדורה 20.
תוקף החבילה: 3 חודשים (אלא אם נרכש מנוי מיוחד).

280ש''ח
מבחני גמר - רפואה פנימית 1612 שאלות תוקף: 3 חודשים (אלא אם נרכש מנוי שנתי) ספריה רפואית
חבילת התנסות - שנה ו' - פנימית

חבילת ההתנסות ברפואה פנימית כוללת מספר מצומצם של שאלות ושל קטגוריות מתוך המאגר השלם הקיים בחבילה המלאה.

לתשומת לבכם, חישובים סטטיסטים השוואתיים הנגזרים מחישוב אחוזון אינם זמינים בחבילה זו עקב מספר השאלות הקטן יחסית בחבילת ההתנסות.

0ש''ח
מבחני גמר - רפואה פנימית 30 שאלות תוקף: 7 ימים ספריה רפואית
שנה ד' - פנימית

חבילת תרגול בפנימית המיועדת לשנה ד'.

תוקף החבילה:  3 חודשים (123 ימים).

מיועד לשנה ד' בפנימית בפקולטה לרפואה בבן גוריון.


מועד אחרון לרכישת החבילה: 31.3.2020

190ש''ח
מבחני גמר - רפואה פנימית 1235 שאלות תוקף: 3 חודשים (123 ימים)
שנה ו' - ילדים

החבילה לרפואת ילדים מכילה מעל 1000 שאלות בסגנון מבחן הגמר.
כל התשובות נכתבו ע"י מומחים ומתמחים ברפואת ילדים עם רפרנס מהגרסה המלאה של ספר הלימוד נלסון 20 ונלסון המקוצר (נלסונון) 8.

תוקף החבילה: 3 חודשים (אלא אם נרכש מנוי מיוחד).

280ש''ח
מבחני גמר - רפואת ילדים 1197 שאלות תוקף: 3 חודשים (אלא אם נרכש מנוי שנתי)
שנה ו' - כירורגיה

החבילה בכירורגיה מכילה שאלות בסגנון בחינת הגמר.

כל התשובות נכתבו ע"י רופאים מתחום: הכירורגיה הכללית, האורתופדיה, האורולוגיה, וכלי דם עם רפרנס מהגרסה המלאה של ספר הלימוד לכירורגיה סביסטון וספר הלימוד לאורתופדיה אפלי. 

החבילה היא ל- 3 חודשים אלא אם נרכש מנוי מיוחד.

210ש''ח
מבחני גמר - כירורגיה 1256 שאלות תוקף: 3 חודשים (אלא אם נרכש מנוי שנתי)
IMLE - תרגול - אנגלית

The IMLE Package contains questions similar to those found in the Israeli Medical Licensing Exam (IMLE). 

Most of the questions in this package have been translated from the Israeli Final Exams conducted in Hebrew in Israeli faculties with over 1400 practice questions.

NEW! Medexams is also presenting IMLE reconstructions with detailed answers from 10.2019 exam forward.

Each question in the Qbank is followed by a detailed answer based on the relevent textbooks required for the exam.

All questions and answers in the Qbank appear in English.

Period: 4 months (120 days)

280ש''ח
בוגרי חו"ל - IMLE 1425 שאלות תוקף: 4 חודשים
IMLE - תרגול - עברית

חבילת התרגול למבחן הרישוי ברפואה לבוגרי חו"ל מכילה שאלות ופתרונות בשפה העברית. השאלות והתשובות מבוססות על שחזורים ממבחני הגמר של בוגרי הארץ במקצועות פנימית, כירורגיה, ילדים, גניקולוגיה ופסיכיאטריה - מהשנים האחרונות.

תוכן חבילה זו מורכב משאלות נבחרות מתוך חבילות ההכנה של בוגרי הארץ באתר והיא מתאימה למי שמעוניין לתרגל מספר מצומצם יחסית של שאלות [כ- 1000 שאלות]. לתשומת לבכם, מי שמעוניין לתרגל כמות גדולה יותר של שאלות מומלץ לרכוש את החבילות המלאות [שמכילות יחד מעל 5000 שאלות].
חבילה זו כוללת את הספריה הרפואית בשפה העברית.

לכל שאלה יש פתרון מפורט בשפה העברית עם רפרנס מספרי הלימוד המחייבים לבחינה.

350ש''ח
בוגרי חו"ל - IMLE 1051 שאלות תוקף: 4 חודשים ספריה רפואית
שלב א' - פנימית

החבילה להכנה לשלב א' ברפואה פנימית מכילה כ- 1500 שאלות רבות ברירה בסגנון השאלות שמופיעות בבחינה.

מאגר השאלות כולל שאלות לתרגול ושאלות מתכונת המבוססות על שחזורים של מבחנים קודמים.

כל התשובות לשאלות נכתבו ע"י רופאים מומחים ברפואה פנימית עם רפרנס מספר הלימוד - הריסון 20.

תוקף החבילה: 4 חודשים (120 יום).
 

780ש''ח
שלב א' - רפואה פנימית 1503 שאלות תוקף: 4 חודשים (אלא אם נרכש מנוי מיוחד) ספריה רפואית
מבחן הידע לקבלה למסלול ה-4 שנתי

חבילת ההכנה למבחן הידע לקבלה ללימודי רפואה במסלול הארבע שנתי מכילה כעת כ- 150 שאלות המבוססות על שחזורים ממועדי הבחינה בשנת 2019. לכל שאלה תשובה מפורטת ורפרנס מספרי הלימוד.

במהלך החודשים הקרובים יתווספו לחבילה שאלות נוספות.

הכנו עבורכם חבילת התנסות עם שאלות לדוגמא.

תוקף החבילה: 90 ימים (3 חודשים)

 

55ש''ח
מבחני מיון - מבחן הידע 154 שאלות תוקף: 3 חודשים
מבחן הידע - התנסות

חבילת התנסות במערכת מדאקזמס ושאלות לדוגמא ממבחן הידע 2019.

0ש''ח
מבחני מיון - מבחן הידע 4 שאלות תוקף: שבועיים
שלב א' - ילדים

בנק השאלות ברפואת ילדים מכיל כעת שאלות המבוססות על שחזורים מהשנים 2015 עד 2018. 

כל התכנים בבנק השאלות נכתבו ונערכו ע"י מומחים ברפואת ילדים.

רפרנסים מספר הלימוד: נלסון 21.

תוקף החבילה: 4 חודשים אלא אם נרכש מנוי מיוחד.

400ש''ח
שלב א' - רפואת ילדים 583 שאלות תוקף: 4 חודשים (אלא אם נרכש מנוי מיוחד)
שלב א'- רפואת משפחה

בנק השאלות להכנה לשלב א' ברפואת משפחה מכיל שאלות תרגול שנבחרו בקפידה לצורך הכנה לבחינת שלב א' בהתאם לסילבוס המעודכן של הבחינה. לכל שאלה יש רפרנס מספרי הלימוד הנדרשים לבחינה: נלסון מהדורה 20 וגורול מהדורה 7.

כל השאלות והתשובות נכתבו ונערכו ע"י מומחים ברפואת משפחה.

בנק השאלות מכיל כעת מעל 1200 שאלות המבוססות על שאלות תרגול ושחזורים מהשנים 2015-2018.

בהצלחה!

570ש''ח
שלב א' - רפואת משפחה 1239 שאלות תוקף: ארבעה חודשים
רפואת נשים

המאגר מבוסס כעת על שחזורים מהשנים האחרונות 2011-2018. לכל שאלה רפרנס מספר הלימוד לנגה מהדורה 11.
תוקף החבילה: 4 חודשים (אלא אם נרכש מנוי שנתי).

עדכון החבילה לפי ספר הלימוד החדש BECKMANN מתבצע בימים אלה וצפוי לארוך מספר חודשים. 

250ש''ח
מבחני גמר - רפואת נשים 1125 שאלות תוקף: 4 חודשים (אלא אם נרכש מנוי שנתי)
פסיכיאטריה

החבילה בפסיכיאטריה מכילה שחזורים מהשנים 2012-2018. 
תוקף החבילה: 4 חודשים (אלא אם נרכש מנוי שנתי)

250ש''ח
מבחני גמר - פסיכיאטריה 983 שאלות תוקף: 4 חודשים (אלא אם נרכש מנוי שנתי) ספריה רפואית
שלב א' - כירורגיה

החבילה להכנה לשלב א' חלק בוקר במקצועות הכירורגים מכילה כעת כ- 900 שאלות.

מאגר השאלות כולל שאלות מתכונת המבוססות על שחזורים של מבחנים קודמים.

כל התשובות לשאלות נכתבו על ידי מומחים בכירורגיה על סמך ספר הלימוד סביסטון מהדורה 20.

תוקף החבילה: 4 חודשים (120 יום).

650ש''ח
שלב א' - מקצועות הכירורגיה 900 שאלות תוקף: 4 חודשים
בנק שאלות בסיעוד - ממשלתי

בנק השאלות להכנה למבחן הרישוי הממשלתי בסיעוד מכיל כעת מעל 1300 שאלות. כל השאלות מבוססות על שחזורים החל ממועד 4.2016 לכן משקפות את הבחינה בצורה טובה.

לכל שאלה פתרון מפורט ורפרנס מספרי הלימוד המחייבים לבחינה. הכנו עבורכם חבילת התנסות!

ועדי הכיתות מוזמנים לפנות אלינו לקבלת קוד הנחה לרכישה קבוצתית. את הפניה יש לבצע דרך "צור קשר".
 

200ש''ח
סיעוד - סיעוד - מבחן רישוי 1366 שאלות תוקף: 4 חודשים
סיעוד: מבחן לדוגמא (חבילת התנסות)

זאת חבילת התנסות שמכילה מבחן 4.2016 בלבד (עם פתרונות מלאים).
אנו מזמינים אותם להתרשם מהאתר ואיכות השאלות.
תוקף חבילת ההתנסות: 14 ימים.

החבילה המלאה מכילה כעת מבחנים מ- 4.2016 ועד 9.2019.

בהצלחה!

0ש''ח
סיעוד - סיעוד - מבחן רישוי 163 שאלות תוקף: שבועיים
מנוי שנתי משולב - שנה ו'

מנוי שנתי משולב לשנה ו' (פנימית, ילדים וכירורגיה) מוצע לרכישה עד 20.2.2020 [הארכה לאור פניות בנושא].
במנוי המשולב, כל אחת מהחבילות הנ"ל ניתנת לשנה אחת (במקום 3 חודשים).

לצורך מימוש ההטבה:
1. יש לבצע רכישת "מנוי שנתי משולב - שנה ו'". [מדובר בחבילת רכישה בלבד ריקה מתוכן]
2. לאחר הרכישה יש להמתין ואין צורך לפנות אלינו במייל. גישה לחבילות (פנימית, ילדים וכירורגיה) ניתנת תוך 48 שעות מהרכישה (מוסיפים את 3 החבילות באופן ידני לפרופיל).
3. התכנים במנוי השנתי הם התכנים המלאים של החבילות (ללא סלקציה).
4. כל עדכון או תוספת (כגון תוספת מבחנים) מופיעים מיד אצל כל מי שיש ברשותו חבילה פעילה ללא קשר למועד רכישתה.

690ש''ח
מבחני גמר - מנוי משולב* 0 שאלות תוקף: מנוי משולב
מנוי שנתי משולב - שנה ה'

מנוי שנתי משולב לשנה ה' (גניקולוגיה ופסיכיאטריה) מוצע לרכישה עד 31.3.2020.
במנוי המשולב, כל אחת מהחבילות הנ"ל ניתנת לשנה אחת (במקום 3 חודשים).

לצורך מימוש ההטבה:
1. יש לבצע רכישת "מנוי שנתי משולב - שנה ו'". [מדובר בחבילת רכישה בלבד ריקה מתוכן]
2. לאחר הרכישה יש להמתין ואין צורך לפנות אלינו במייל. גישה לחבילות (גניקולוגיה ופסיכיאטריה) ניתנת תוך 48 שעות מהרכישה (מוסיפים את 2 החבילות באופן ידני לפרופיל).
3. התכנים במנוי השנתי הם התכנים המלאים של החבילות (ללא סלקציה).
4. כל עדכון או תוספת (כגון תוספת מבחנים) מופיעים מיד אצל כל מי שיש ברשותו חבילה פעילה ללא קשר למועד רכישתה.

590ש''ח
מבחני גמר - מנוי משולב* 0 שאלות תוקף: מותאם